„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Operacja pn.:

„Podjęcie działalności gospodarczej oraz wyposażenie w nowoczesne urządzenia w celu utworzenia stanowiska pracy.”

uzyskała wsparcie  z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

w ramach realizacji

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność  na lata 2014-2020

dla obszaru gmin: Gniew, Morzeszczyn, Subkowy, Pelplin i Tczew

za pośrednictwem

Lokalnej Grupy Działania „Wstęga Kociewia”